Partnerschule Drtinova-Grundschule


Seit Beginn des Schuljahres 2020/21 arbeiten wir partnerschaftlich mit der Drtinova-Grundschule in Prag (https://www.zsdrtinova.cz/) zusammen.


In Tschechien besuchen die meisten Schülerinnen und Schüler die Grundschule von der ersten bis zur neunten Klassenstufe. Nach der fünften Klasse gibt es die Möglichkeit, auf ein achtjähriges Gymnasium zu wechseln.


Die Drtinova-Schule hat einen besonderen Schwerpunkt im Erwerb von Sprachkompetenzen. Ab der ersten Klasse wird Englisch unterrichtet. Ab Klassenstufe 5 erfolgt der Sprachunterricht auch in Spanisch, Französisch und Deutsch. Nach dem Abschluss gehen fast alle Schülerinnen und Schüler auf ein vierjähriges Gymnasium.


Ein Team von sechs Lehrerinnen und Lehrern auf tschechischer und deutscher Seite organisiert die Zusammenarbeit im Schulalltag. 40 Schülerinnen und Schüler unserer beiden Schulen stehen in regelmäßigem Briefkontakt. Die Kommunikation erfolgt dabei auch in englischer Sprache. Gemeinsam versuchen wir eine „Lesebrücke“ zwischen unseren beiden Schulen zu bauen, indem die Schüler fremdsprachige Literatur lesen und dadurch eine symbolische Brücke entsteht.


In gemeinsamen Videokonferenzen tauschen sich die Schülerinnen und Schüler beispielsweise über das Geschehen in den Arbeitsgemeinschaften aus. Von beiden Schulen wurde auch ein interaktives Quiz mit Fragen zu Prag bzw. Chemnitz gestaltet. Ziel ist dabei auch die Anwendung der Kenntnisse aus dem Bereich der IT, indem Dokumente kooperativ gestaltet werden und Software zum Schnitt von Audiodateien zum Einsatz kommt.


Zu Ostern erhielten wir viele sehr schön gestaltete Bilder aus Prag, die die dortigen Osterbräuche zum Thema hatten.

Schulpartnerschaft lebt auch von der persönlichen Begegnung. Deshalb planen wir eine gemeinsame Wanderung, grenzüberschreitend zwischen unseren beiden Ländern. Zur Vorbereitung ist ein Besuch der tschechischen Lehrerkollegen bei uns am Gymnasium Einsiedel vorgesehen.


Wir hoffen, dass wir die Zusammenarbeit unserer Schulen zukünftig in den schulischen Alltag möglichst vieler Klassen in mehreren Fächern integrieren können.

Partnerská škola - školou Drtinova


Od začátku školního roku 2020/21 spolupracujeme s Fakultní základní školou Drtinova v Praze. (https://www.zsdrtinova.cz/).


V České republice navštěvuje většina žáků základní školu od první do deváté třídy. Z páté třídy mohou žáci přestoupit na osmileté gymnázium.
Základní škola Drtinova je školou s rozšířenou výukou jazyků. Od první třídy se žáci učí angličtinu a od páté třídy druhý cizí jazyk – mohou si vybrat mezi španělštinou, francouzštinou a němčinou. Náročnost učiva druhého stupně odpovídá nižšímu stupni gymnázia, po ukončení devátého ročníku pokračuje většina žáků ve studiu na čtyřletých gymnáziích.


Tým šesti učitelů na české a německé straně organizuje spolupráci obou škol. 20 německých a 20 českých žáků si pravidelně vyměňuje dopisy a emaily. Komunikace probíhá také v angličtině. Společně se pokusíme vybudovat "čtenářský most" mezi našimi dvěma školami tím, že žáci budou číst cizojazyčnou literaturu a vytvoří tak symbolický most.
Na společných videokonferencích si žáci vyměňují například nápady o tom, co dělají v zájmových kroužcích. Obě školy také vytvořily interaktivní kvíz s otázkami o Praze a o Chemnitzu. Cílem je také uplatnit znalosti z oblasti informačních technologií tím, že dokumenty vytváříme ve skupinách.Na Velikonoce jsme od žáků z Prahy obdrželi krásné obrázky s motivy a popisem českých velikonočních tradic.


Partnerství obou škol chceme rozvinout i na osobních setkáních. Proto plánujeme seznamovací pobyt v Krušných horách, který bude spojený s turistikou na německé i české straně hor. V rámci přípravy je plánována návštěva českých kolegů na našem gymnáziu.


Doufáme, že se nám v budoucnu podaří zapojit do spolupráce našich škol žáky dalších tříd. V budoucnu plánujeme další společné aktivity v různých předmětech.